“Luister naar wat mijn

gedrag verzwijgt, voordat je het wegveegt…”