Dit luikje van de website is voorbehouden voor ouders en gebruikers .

Ouders en verwanten zijn belangrijke partners in de zorg. We vinden het dan ook uiterst belangrijk om hen inspraak te geven

in verschillende manieren van overleg.


In dit luik vind je dan ook de meest recente versies van charter en protocol.
Charter W.O.T.C. De Berkjes

Individuele dienstverleningsovereenkomst

Protocol W.O.T.C. De Berkjes

Maaltijden:

- week 47


- week 48


- week 49


- week 50


- week 51