School


Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen schoollopen in onze school voor buitengewoon onderwijs (type 3) op hetzelfde domein. De adolescenten gaan naar scholen in de Brugse omgeving. De Berkjes hecht veel belang aan een nauwe samenwerking met de school. Op die manier proberen we het leren terug aangenaam te maken.


Dagbesteding


Voor sommige kinderen is een ganse dag schoollopen niet altijd mogelijk. Voor die kinderen bieden we een schoolvervangend programma.

Via bijvoorbeeld projecten als “Wablaf” (hondenproject) en “Thara” (ponyproject) proberen we op een niet-verbale manier het contact met de kinderen te versterken.

Adolescenten kunnen terecht in het Intern Dag Programma (IDP) waar we via creatieve opdrachten het zelfvertrouwen opnieuw proberen op te krikken zodat ze zo vlug mogelijk terug de school kunnen oppikken.


Ambulante begeleidng


Binnen de ambulante werking komen de kinderen en de jongeren een aantal keren per week naar De Berkjes.

Bij de kinderen ligt ook hier een groot accent op samen spelen, samen doen.

Bij de adolescenten ligt de nadruk iets meer op een individueel contact en de groepstherapie.


Mobiele begeleiding


In afspraak met het gezin gaat De Berkjes ook aan huis. We zitten samen rond de tafel voor een gesprek, we ondersteunen in de vrije tijd, samen kleine stapjes nemen in het dag dagelijkse…


Folder W.O.T.C. vzw.pdf