Voor wie?

Kinderen en jongeren tussen 2.5 en 18 jaar kunnen terecht in De Berkjes wanneer ze ernstige emotionele en/of gedragsmoeilijkheden hebben.
We richten ons niet alleen tot het kind maar ook de ouders of de ruimere context stapt mee in het therapeutisch proces.

Aanmeldig

Alle aanmeldingen verlopen via de Intersectorale Toegangspoort (ITP). De aanvraag gebeurt via het A-document.
Een jeugdhulpaanbieder of een erkend multidisciplinair team kan dit samen met u invullen.
ITP West-Vlaanderen is te bereiken op het nummer 050 24 71 85 of via itp.westvlaanderen@jongerenwelzijn.be

Diagnostiek en behandeling

Elke begeleiding start met een observatieperiode. We leren elkaar wederzijds kennen, brengen samen de problemen in kaart, …
Samen met het kind en zijn gezin bekijken we of verdere behandeling aangewezen is of andere hulp meer nodig is.

Verblijf

De meeste kinderen verblijven tijdens de week in De Berkjes.
De Berkjes heeft 4 verblijfunits, verdeeld volgens leeftijd en ontwikkelingsniveau. In elke groep verblijven maximum 11 kinderen.
In het weekend en de vakantie gaan alle kinderen zo veel als mogelijk naar huis.

Dagopvang

Of kinderen nu tijdens de week overnachten in De Berkjes of elke dag naar huis gaan, voor en na school kunnen ze terecht in hun groep voor een uitgebreid aanbod. Begeleiders voorzien allerhande activiteiten waarbij elk kind de kans krijgt om het gewone leven beetje bij beetje te herstellen. Door dingen te doen, te beleven doen ze ervaringen op binnen een steunende opvoedingsrelatie.