Uw steun is van harte welkom!!


 Een deel van de kosten wordt gedekt door subsidies, maar om al onze projecten waar te maken,

 hebben we nog heel wat extra nodig. U kunt ons op verschillende manieren financieel helpen.


 • U stort een gift op rekeningnummer BE89 7380 1919 2985 met vermelding “Steun VZW De Berkjes”.

   Voor elke gift vanaf €40 ontvangt u een fiscaal attest.


 • U kan aan uw bank ook de opdracht geven om maandelijks een bepaald bedrag op onze rekening

    over te schrijven. Als de totale gift per jaar meer dan €40 bedraagt, ontvangt u ook een fiscaal     attest.


 • U organiseerde met een vereniging, een school, een bedrijf een actie ten voordele van De Berkjes.


 • U kan De Berkjes suggereren als begunstigde bij een duo-legaat. We zijn volgende organisaties erg dankbaar voor hun steun in het verleden: